Therese Neumann (08.04.1898 - 18.09.1962) werd op voorspraak van de heilige Therese von Lisieux meermalen van ernstige ziekten genezen, hoewel voor een deel van de ziektes genezing medisch als onmogelijk werd beschouwd.

Andere fenomenen in haar leven waren:

Dikwijls lijkt de biografie van Therese Neumann niet toegankelijk, omdat de fenomenen natuurwetenschappelijk niet verklaarbaar zijn. Maar haar leven is niet alleen voor gelovigen een getuigenis van het werkzaam zijn van God in de wereld, maar ook voor velen, die haar situatie nader leerden kennen. Haar voorbeeld is een oproep, om zonder ons daar tegen te verzetten te accepteren wat God met elk van ons voorheeft en om met godsvertrouwen en levensvreugde Zijn doel tegemoet te gaan.