Levensloop

 

 

1898

Geboorte in Konnersreuth op 08.04.1898 als oudste van 11 kinderen van de echtelieden Ferdinand en Anna Neumann

 

1904 - 1914

Bezoek van de basisschool, vanaf 1911 de zondagsschool

 

1912

Begin van haar dienst bij een boer in Konnersreuth, gedurende de eerste wereldoorlog bij afwezigheid van de eigenaar van de boerderij in de functie van eerste knecht

 

1918

10. März:         Brand in de schuur van haar werkgever, na uren lang brandblussen stortte ze lichamelijk in, terwijl ze zeer hevige rugpijn had 

April:               Val van de keldertrap

01. August:     Val van de ladder

22. Oktober:    Val uit de korenmijt,

vanaf oktober bedlegerig met toenemende zwakheid, krampen en verlammingen, voortaan moest ze verpleegd worden.

 

1919

Vanaf medio maart ook nog volledig blind en af en toe doof

 

1922

Vanaf december moeilijkheden bij het slikken, als gevolg daarvan was slechts het tot zich nemen van vloeibaar voedsel via een strohalm mogelijk.

 

29.April 1923

 plotselinge, niet verwachte genezing van de blindheid na 4 jaar en 1 maand – op de dag van de zaligverklaring van Therese von Lisieux

 

17.Mai 1925

plotselinge, niet verwachte genezing van krampen, verlammingen en lichamelijke zwakte na 6½ jaar – op de dag van de heiligverklaring van Therese von Lisieux

 

1926

In de nacht van 04. - 05.03. intensief meebeleven van de lijdensgeschiedenis van Christus in een visioen, met de eerste verschijnselen van stigmata in de buurt van het hart en later ook wonden aan handen en voeten;

 Begin van de tijd, dat ze zich niet meer voedde, vanaf oktober at ze nog geringe hoeveelheden vloeibaar voedsel, vanaf december ontving ze alleen nog de dagelijkse Heilige Communie.

 

1927

Controle door artsen en bevestiging van het feit dat ze geen voedsel tot zich nam; begin van het grote aantal bezoekers die kwamen om te kijken, sceptici, vooral van mensen uit de hele wereld die raad en hulp zochten.

 

1933 - 1945

Weerstand tegen het nationalisme door hulp, bemoediging en gebed

 

1951

Initiatief voor de stichting van de school voor oudere studenten Fockenfeld

 

1962

Initiatief voor de oprichting van een klooster gewijd aan het gebed van de Mariazusters van de berg Karmel, genaamd Theresianum

 

18.September 1962

Therese Neumann sterft aan hartfalen