Levensintentie

 

 

Met het oog op de talrijke buitengewone fenomenen, die zich bij Therese Neumann hebben voorgedaan, rijst de vraag, welke boodschap van Konnersreuth voor de wereld, voor ieder afzonderlijk uitgaat.

 

Voor de gelovige kunnen deze fenomenen niet betekenisvol in die zin zijn, dat zijn geloof alleen op deze gebeurtenissen wordt gebaseerd. Het geloof kan alleen op het woord van God, Zijn genade en de leer van de kerk gebaseerd zijn. En toch verschijnen deze gebeurtenissen als een gejuich over de overwinning van het geloof, want ze bevestigen de bijbel, vooral het Nieuwe Testament, en de leer van de kerk in zijn waarachtigheid.

 

 

Bevestiging van de blijde boodschap

 

De visioenen en het taalfenomeen komen in getuigenis en in gedeelten zelfs precies woordelijk overeen met de tekst van het evangelie. Naast deze beavestigende congruentie ligt het novum veeleer in de informatie over de originele taal en ook in de beelden van de originele geschiedenis.

Veel mensen zien zich bij het lezen van de schrift gedwongen begrip voor de tekst door een individuele interpretatie te zoeken. De boodschap van Konnersreuth leert ons echter, dat de woorden van de bijbel niet uit een legendarische taal komen, maar dat ze het gebeuren van 2000 jaar geleden waarheidsgetrouw weergeven.

 

 

 

 Verering van de Heilige Communie

 

De onthouding van voeding of de existentiële noodzaak, dagelijks de Heilige Communie te ontvangen, getuigt en bevestigt de leer van de katholieke kerk, dat de Heilige Communie niet alleen een teken, maar feitelijke tegenwoordigheid van God is in het veranderde brood. De verering van de eucharistie, zoals Therese Neumann die ons heeft voorgeleefd, blijft een uitnodiging, de ontvangst van de Heilige Communie als een reële ontmoeting met God te zien.

 

 

 

Vervulling van de wil van God

 

De bereidheid van Therese, de wil van God onvoorwaardelijk en zonder voorkeur van eigen belangen te accepteren en te vervullen, getuigt van een vroom leven. Een aanvankelijk gezond, energiek, flink en ondernemingslustige persoon, die door zware klappen van het noodlot op jonge leeftijd hulpbehoevend wordt, is op de vraag van de heilige Therese von Lisieux bereid, Gods plan betreffende haar leven met vreugde te accepteren, ook wanneer Hij van haar nog meer lijden zou verlangen. Evenals Maria accepteert ze de wil van God in de zin van het ‚Fiat' ("Mij geschiede naar Uw woord").

 

 

 

 

De zin van het lijdens

 

Volgend verslag van een visioen na de genezing in 1925, waarbij Therese von Lisieux tegen Therese spreekt, verwijst naar een betekenis van het lijden: "Jouw volledige toewijding en lijdensblijmoedigheid schenkt ons vreugde ... Je zult echter nog moeten lijden en daardoor mogen meewerken aan het heil van de zielen." (Gerlich, pag. 98) Het stemt blijkbaar overeen met Gods wil, dat Therese tot verzoening voor de wereld moest lijden.

 

Doordat ze het lijden van Christus niet alleen door bespiegeling, maar in het kader van visioenen en stigmatisatie door persoonlijke deelneming meebeleefde en meevoelde, is zij door het deelnemen aan het lijden van de gekruisigde dit bijzonder nabij.

 

Maar niet alleen, dat ze aan het lijden van Christus deelhad. Ze brengt veel meer ook de haar toevertrouwde ziekten van andere personen in het gebed voor God en vraagt om genezing voor deze persoon - wel wetend, dat daarvoor meestal dit specifieke lijden van de andere persoon tijdelijk op haar lichaam wordt overgedragen. Met dit boetelijden aanvaardt ze de navolging van Christus, doordat ze aan het werk van zijn verlossing meewerkt.

 

Tegenwoordig worden ziekte en lijden als zinloos kwaad beschouwd. Geluk moet worden nagestreefd, dat gezondheid, succes en erkenning veronderstelt. Vroeger of later komt echter elk mens in aanraking met lijden – en Konnersreuth leert, dat het van de geestelijke houding van het individu afhangt, of hij aan het lijden zin kan geven. Konnersreuth is zeker geen oproep tot fatalisme, maar het maant ons, God in het gebed om hulp te vragen en voor allen het lijden van God op te offeren.

 

 

 

 

Teken van een hogere macht

 

Tot slot vermelden we een boodschap, die Therese Neumann in een visioen wordt toevertrouwd: "Opdat de wereld inziet, dat er een hogere macht is die ingrijpt, hoef jij nu niet meer te worden geopereerd" (Naber, pag. 9, samen met geplande blindedarm operatie, vgl. hoofdstuk ‚Biografie‘). Een andere keer was het: "Dit gebeurde om de wereld aan te tonen, dat er een hogere macht bestaat." (Gerlich, pag. 120) De machten van gene zijde zijn niet dood, ook niet in onze verregaande rationeel natuurwetenschappelijk afgestemde werd. God laat het ons onder andere d.m.v. het voorbeeld Therese Neumann zien, ook in onze tegenwoordige tijd.

 

 

Therese Neumann is niet de kleine zieke kleermakersdochter, maar een overtuigd en nederig werktuig, symbool van een ontastbare geschiedenis, dat ons allemaal aangaat.